bahay-bahayan

by missP on Sun Jan 23, 2005 12:58 pm
Ito ba ay dala ng murang pintura o uso talaga dito ang mga bahay na ganito ang kulay?


permalink | comments (5)
previous | first | next